Garantovaná pracoviště ortoptiky

Ortoptika pomáhá

Česká společnost ortoptistek je dobrovolná organizace sdružující ortoptistky v České republice, která se aktivně podílí na zvyšování odborné úrovně svých členek v oboru strabologie. Její členové mají za sebou mnoho úspěchů při léčbě očních vad.

Tupozrakost, šilhání a jejich léčba

Ortoptika Vám může pomoci v následujících situacích:

U tupozrakosti se snaží pomocí různých metod zvýšit zrakovou ostrost, u šilhání pomocí rehabilitace snaží zlepšit postavení očí. Konečným výsledkem by měla být nejen kosmeticky přijatelné postavení očí, ale hlavně plné obnovení všech funkcí oka včetně prostorového vidění. Kvalita vidění je důležitým faktorem kvality života v jakémkoliv věku.


mapa webu | © 2024 Ortoptika.cz