Studium ortoptiky

DŮLEŽITÉ!!!

Výuka na pracovišti je závislá na přítomnosti ortoptisty. V případě absence zastoupení ortoptisty na pracovišti, která by znemožňovalo absolvování odborné praxe v daném časovém rozsahu příslušného semestru, se obraťte na garanta odborné praxe.

Zastupitelnost ortoptistů na výukovém pracovišti je doporučována také Českou společností dětské oftalmologie a strabologie.

* Zastupitelností se myslí kontinuita poskytované ortoptické péče i v případě pracovní neschopnosti/ čerpání dovolené.

Kurz č.1 - Diagnostika a léčba pomocí prizmat v neurooftalmologii a strabologii pro ortoptisty
Kurz č.2 - Včasný záchyt významných očních poruch u dětí v neverbálním období ve věku od 0 měsíců do 3 let

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně nabízí prezenční bakalářský obor Ortoptika. Více informací viz https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/23428-ortoptika


mapa webu | © 2024 Ortoptika.cz