Stáhněte Žádost o zajištění praxe

DŮLEŽITÉ!!!

Výuka na pracovišti je závislá na přítomnosti ortoptisty. V případě absence zastoupení ortoptisty na pracovišti, která by znemožňovalo absolvování odborné praxe v daném časovém rozsahu příslušného semestru, se obraťte na garanta odborné praxe.

Zastupitelnost ortoptistů na výukovém pracovišti je doporučována také Českou společností dětské oftalmologie a strabologie.

* Zastupitelností se myslí kontinuita poskytované ortoptické péče i v případě pracovní neschopnosti/ čerpání dovolené.


mapa webu | © 2024 Ortoptika.cz